Właściwości

Właściwości
Gonty Matizol SBS
Gonty Matizol
Typ osnowy
Welon szklany
Welon szklany
Wymiary
-szerokość
(1000±3) mm
(1000±3) mm
-wysokość trójkąt, prostokąt, karpiówka heksagonalny, arkadia
(340±3) mm (310±3) mm
(340±3) mm
(310±3) mm
Zawartość asfaltu
≥1300 g/m²
(944±150) g/m²
Maksymalna siła rozciągająca N/50mm
– kierunek zgodnie z szerokością
≥600
≥600
– kierunek zgodnie z wysokością
≥400
≥400
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
≥100 N
≥100 N
Reakcja na ogień
Klasa E
Klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego
BROOF(t1)
BROOF(t1)
Zawartość asfaltu
Odporność na promieniowanie UV
Wynik pozytywny
Wynik pozytywny
Odporność na spływanie w temperaturze 90°C
≤ 2 mm
≤ 2 mm
Nasiąkliwość
≤ 2%
≤ 2%
Przyczepność posypki mineralnej
≤2,5 g
≤2,5 g
Właściwości mechaniczne po promieniowaniu UV
Maksymalna siła rozciągająca N/50mm
– kierunek zgodnie z szerokością
≥400
– kierunek zgodnie z wysokością
≥400
Wytrzymałość po sztucznym starzeniu
Maksymalna siła rozciągająca N/50mm
– kierunek zgodnie z szerokością
≥400
– kierunek zgodnie z wysokością
≥400
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
≥100 N
Deklaracje właściwości użytkowych
Raporty klasyfikacyjne NRO
Karta techniczna produktu
Dokumenty archiwalne