UNI V60 S30

UNI V60 S30

Papa asfaltowa zgrzewalna UNI V60 S30 wykonana jest na osnowie welonu szklanego. Asfalt niemodyfikowany. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona, zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na sztywnym podłożu oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, tj. typu A, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, nie podlegające drganiom i osiadaniu.


Lp
Właściwości
Wymagania
1 Gwarancja 3 lata
2 Przeznaczenie podkładowa i izolacyjna
3 Rodzaj wkładki welon szklany
4 Grubość mm /gramatura kg/m2 3,0±10 %
5 Ilość m w rolce 10
6 Giętkość w niskiej temperaturze ≤ 0°C
7 Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż i w poprzek[N]
– wzdłuż [N] (600 ± 150) N/50mm
– w poprzek[N] (250 ± 100) N/50mm
8 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
– wzdłuż (4 ± 2) %
– w poprzek (4 ± 2) %
9 Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥70°C
10 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
– wzdłuż (100±50) N
– w poprzek (100±50) N
11 Sposób montażu zgrzewanie
12 Ilość rolek na palecie 24
13 Ilość m2 na palecie 240


Dokumenty do pobrania
1 Karta techniczna produktu pobierz dokument
2 Deklaracja właściwości użytkowych pobierz dokument
3 Certyfikat zgodności ZKP pobierz dokument
pobierz dokument