UNI STANDARD PYE PV250 S40

UNI STANDARD PYE PV250 S40

Papa asfaltowa zgrzewalna UNI STANDARD PYE PV250 S40 wykonana jest na osnowie włókniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnej, tj. typu T, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.


Lp
Właściwości
Wymagania
1 Gwarancja 7 lat
2 Przeznaczenie podkładowa i izolacyjna
3 Rodzaj wkładki włóknina poliestrowa
4 Grubość mm /gramatura kg/m2 4,0±10 %
5 Ilość m w rolce 7,5
6 Giętkość w niskiej temperaturze ≤ -5°C
7 Maksymalna siła rozciągająca
– wzdłuż (850 ± 200) N/50mm
– w poprzek (650 ± 250) N/50mm
8 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
– wzdłuż (50 ± 15) %
– w poprzek (50 ± 15) %
9 Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥80°C
10 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż w poprzek
– wzdłuż (250 ± 100) N
– w poprzek (350 ± 100) N
11 Sposób montażu zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne
12 Ilość rolek na palecie 20
13 Ilość m2 na palecie 150


Dokumenty do pobrania
1 Karta techniczna produktu pobierz dokument
2 Deklaracja właściwości użytkowych pobierz dokument
3 Certyfikat zgodności ZKP pobierz dokument
pobierz dokument
4 Klasyfikacja ogniowa pobierz dokument
pobierz dokument