PV/64

PV/64
Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa i izolacyjna.

Przeznaczenie:

  • wykonywanie podkładowej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych
  •  renowacja starych pokryć dachowych
  • wykonywanie poziomych  i pionowych izolacji przeciwwilgociowych

Polecana jest jako papa podkładowa pod gonty asfaltowe

Sposób montażu:

  • klejenie lub mocowanie mechaniczne

Lp Właściwości Wymagania
1 Typ osnowy: Welon szklany
2 Gramatura kg/m2: 1,8kg±10 %
3 Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
4 Maksymalna siła rozciągająca:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek
400±100 N/50 mm
250±100 N/50 mm
5 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek
(4±2) %
(4±2) %
6 Reakcja na ogień: Klasa E
7 Oddziaływanie ognia zewnętrznego: NPD
8 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek
(90±20) N
(100±25) N
9 Ilość m w rolce: 20
10 Ilość rolek na palecie: 20
11 Ilość m2 na palecie: 400


Dokumenty do pobrania
1 Karta techniczna produktu pobierz dokument
2 Deklaracja właściwości użytkowych pobierz dokument
3 Certyfikat zgodności ZKP pobierz dokument
pobierz dokument