Podłoże betonowe z warstwą izolacji termicznej z płyt styropianowych, laminowanych papą, dwuwarstwowe – obróbka szczeliny dylatacyjnej

Izolacja z papy Matizol

  1. Papa wierzchniego krycia: Gordach Extra WZ PYE PV250 S52 Super Montaż
  2. Papa podkładowa: Gorbit Standard PZ PYE PV200 S40 Super Montaż
  3. Termoizolacja – płyta styropianowa laminowana papą PV/100
  4. Warstwa kleju – klej do styropianu – szpachla dekarska
  5. Paroizolacja – papa podkładowa zgrzewalna Welplast PV60 S30 Super Montaż
  6. Roztwór gruntujący ABIZOL R
  7. Pasek styropianu oklejony papą 5 x 15 cm
  8. Sznur dylatacyjny
  9. Obróbka z papy podkładowej Gorbit Standard PZ PYE PV200 S40 Super Montaż
  10. Podłoże betonowe lub z gładzi cementowej

 

Podstawowe zasady wykonania obróbki:

Do obróbki szczeliny dylatacyjnej należy zastosować papy takie jak zastosowano w pokryciu powierzchni dachu. Obróbkę attyki oraz innych elementów połączenia płaszczyzny poziomej i pionowej dachu należy wykonać w układzie dwuwarstwowym. Jedna z warstw powinna być wykonana z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS. Szczelinę dylatacyjną na grubości stropu należy wypełnić materiałem elastycznym np. styropianem. W celu zachowania ciągłości warstwy paroizolacyjnej w obrębie dylatacji, po obu stronach szczeliny zgrzać pasek papy podkładowej o szerokości ok. 30 cm. Po ułożeniu izolacji termicznej na połaci dachu, przykleić paski ze styropianu oklejanego papą o grubości 5 cm i szerokości 15 cm, po czym rozciągnąć wzdłuż szczeliny sznur dylatacyjny. Poszczególne warstwy papy układać metodą zgrzewania.

Układ warstw
WARIANT I
WARIANT II
WARIANT III
WARIANT IV
Papa wierzchniego krycia
1
Papy podkładowe
2
lub inne papy podkładowe przy zachowaniu zalecanych zasad doboru warstw
lub inne papy podkładowe przy zachowaniu zalecanych zasad doboru warstw
lub inne papy podkładowe przy zachowaniu zalecanych zasad doboru warstw
lub inne papy podkładowe przy zachowaniu zalecanych zasad doboru warstw
3
Termoizolacja 4
4
Warstwa kleju –szpachla dekarska
5
Paroizolacja
6
Roztwór gruntujący ABIZOL R
7
Pasek styropianu oklejony papą 5×15 cm
8
Sznur dylatacyjny
Obróbka z papy podkładowej
9
lub inne papy podkładowe na włókninie poliestrowej lub tkaninie szklanej
lub inne papy podkładowe na włókninie poliestrowej lub tkaninie szklanej
lub inne papy podkładowe na włókninie poliestrowej lub tkaninie szklanej
lub inne papy podkładowe na włókninie poliestrowej lub tkaninie szklanej
10
Łącznik mechaniczny