Sposób obliczania nachylenia dachu

Przed podjęciem decycji, jaki rodzaj pokrycia dachowego możemy zastosować, koniecznym jest określenie kąta nachyklenia połaci dachowej. Poniżej podajemy spób obliczania kąta nachylenia dachu:

  • Nachylenie wyrażone w procentach:

α [%] = h / d * 100

  • Nachylenie wyrażone w stopniach:

α [o] = atg (h / d)

  • Sposób przeliczania:

α [%] = tg (α [o]) * 100 α [o] = atg (α [%] / 100)     UWAGA: nachylenie 100% = 45° 1% nachylenia oznacza:  1 cm (w pionie) przez 1 m (w poziomie)