MOSTOWA EXTRA

MOSTOWA EXTRA

Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS do wykonywania jednowarstwowych hydroizolacji na betonowych obiektach mostowo-drogowych i kolejowych.

Sposób montażu:

  • zgrzewanie

Gwarancja:

  • 10 lat

Lp Właściwości Wymagania
1 Typ osnowy: Włóknina poliestrowa
2 Grubość mm:
Grubość pod osnową mm:
5,0
3,0
3 Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20°C
4 Przesiąkliwość wg IBDM w temp.20°C: ≥ 0,8 MPa
5 Maksymalna siła rozciągająca:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek

1000
800
6 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek

≥ 40
≥ 45
7 Reakcja na ogień: NPD
8 Oddziaływanie ognia zewnętrznego: NPD
9 Przyczepność do podłoża badana metodą „pull-off’: ≥ 0,5
10 Ilość m w rolce: 5
11 Ilość rolek na palecie: 24
12 Ilość m2 na palecie: 120


Dokumenty do pobrania
1 Aprobata techniczna pobierz dokument
2 Deklaracja właściwości użytkowych pobierz dokument
3 Krajowy certyfikat zgodności ZKP pobierz dokument