MEMBRANA DACHOWA MATIZOL

MEMBRANA DACHOWA MATIZOL
Membrana Dachowa Matizol wykonana jest z włókniny poliestrowej oraz mieszanki bitumiczno-polimerowej.

Przeznaczenie:

  • wykonywanie warstwy podkładowej pod nieciągłe pokrycia dachowe, np. gonty asfaltowe, blachy, dachówki
  • mocowana mechanicznie do desek, płyt OSB, płyt MFP

Sposób montażu:

  • mocownie mechaniczne

Gwarancja:

  • 10 lat

Lp Właściwości Wymagania
1 Gramatura: 1200 g/m2 ± 20 %
2 Wymiary:
– długość
– szerokość
20,0 m
1,0 m ± 0,5%
3 Odporność na promieniowanie UV: 2 lata
4 Giętkość w niskiej temperaturze: ≤-25
5 Odporność na przesiąkanie: Klasa W 1
6 Reakcja na ogień: Klasa E
7 Maksymalna siłą rozciągająca:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek
(500 ± 150) N/50mm
(350 ± 100) N/50mm
8 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek
(30 ± 10) %
(30 ± 10) %
9 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek
(140 ± 50) N
(200 ± 50) N
10 Odporność na przesiąkanie po sztucznym starzeniu: Klasa W 1
11 Maksymalna siłą rozciągająca po sztucznym starzeniu:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek
(500 ± 150) N/50mm
(350 ± 100) N/50mm
12 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej po sztucznym starzeniu:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek
(40 ± 10)%
(40 ± 10)%
13 Ilość m w rolce: 20
14 Ilość rolek na palecie: 20
15 Ilość m2 na palecie: 400


Dokumenty do pobrania
1 Karta techniczna produktu pobierz dokument
2 Deklaracja właściwości użytkowych pobierz dokument
3 Klasyfikacja ogniowa pobierz dokument