MATIZOL MAX WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ

MATIZOL MAX WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ
Papa asfaltowa zgrzewalna wykonana jest na osnowie włókniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona profilowana, zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

Przeznaczenie:

  • wykonywanie jednowarstwowych pokryć dachowych
  • wykonywanie wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych
  • renowacja starych pokryć dachowych

Sposób montażu:

  • montaż mechaniczny, zgrzewanie

Gwarancja:

  • 15 lat

Lp Właściwości Wymagania
1 Typ osnowy: Włóknina poliestrowa
2 Grubość: 5,2±0,2mm
3 Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ – 25°C
4 Maksymalna siła rozciągająca:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek
(1100 ± 200) N/50mm
(850 ± 150) N/50mm
5 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek
(50 ± 15) %
(50 ± 15) %
6 Reakcja na ogień: Klasa E
7 Oddziaływanie ognia zewnętrznego: BROOF (t1) / NRO
8 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem: NPD
– kierunek wzdłuż (350 ± 100) N
– kierunek w poprzek (350 ± 100) N
9 Ilość m w rolce: 5
10 Ilość rolek na palecie: 24
11 Ilość mna palecie: 120


Dokumenty do pobrania
1 Karta techniczna produktu pobierz dokument
2 Deklaracja właściwości użytkowych pobierz dokument
3 Certyfikat zgodności ZKP pobierz dokument
4 Klasyfikacja ogniowa pobierz dokument
pobierz dokument
pobierz dokument
pobierz dokument