MATIZOL Masa renowacyjna

MATIZOL Masa renowacyjna

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące w pewnym stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach.

Zalety:

  • krótki czas schnięcia
  • działa na lekko wilgotnych podłożach
  • tworzy trwale elastyczne powłoki
  • odporna na słabe kwasy i zasady

Zastosowanie:

  • samodzielne powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne typu średniego
  • powłoki hydroizolacyjne na podkładzie z papy
  • laminaty zbrojone włóknem szklanym
  • wierzchnie właściwe izolacje przeciwwodne podziemnych części budowli oraz zbiorników wody przemysłowej
  • konserwacja pokryć dachowych z papDokumenty do pobrania
1 Karta techniczna produktu pobierz dokument
2 Karta bezpieczeństwa produktu pobierz dokument
3 Atest higieniczny pobierz dokument
4 Krajowa deklaracja właściwości użytkowych pobierz dokument