Hydroizolacja fundamentów zabudowa częściowo poniżej gruntu

Izolacja z papy Matizol

  1. Izolacja z papy Matizol Fundament SBS Super Montaż lub Gordach Extra PZ PYE PV200 S46 Super Montaż
  2. Roztwór gruntujący DISPROBIT (w rozcieńczeniu 1:1 do 1:2)
  3. Izolacja powłokowa ABIZOL ST
  4. Podsypka żwirowa
  5. Ława Fundamentowa
  6. Chudy beton
  7. Termoizolacja – styropian
  8. Folia budowlana
  9. Wylewka
  10. Posadzka

 

Rodzaje hydroizolacji /wg normy PN – EN 13969/.

Izolacja przeciwwodna typu T /ciężka/ chroni obiekt przed działaniem wody, wywierającej ciśnienie hydrostatyczne, przechodzącej z gruntu do środowiska wewnętrznego lub z jednej części budynku do drugiej.

Izolacja przeciwwilgociowa typu A /lekka/ chroni obiekty budowlane przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów powinno odbywać się wg projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi z uwzględnieniem wytycznych producenta materiałów hydroizolacyjnych.

Rekomendowane przez producenta papy do izolacji ciężkiej fundamentów typu T:

Układ warstw
WARIANT I
WARIANT II
WARIANT III
WARIANT IV
1
Hydroizolacja typu T
2
Roztwór gruntujący DISPROBIT (w rozcieńczeniu 1:1 do 1:2)
3
Izolacja powłokowa ABIZOL ST
4
Podsypka żwirowa
5
Ława fundamentowa
6
Chudy beton
7
Termoizolacja
8
Folia budowlana
9
Wylewka
10
Posadzka

 

Rekomendowane przez producenta papy do izolacji lekkiej fundamentów typu A:

Układ warstw
WARIANT I
WARIANT II
WARIANT III
1
Hydroizolacja typu A
2
Roztwór gruntujący DISPROBIT (w rozcieńczeniu 1:1 do 1:2)
3
Izolacja powłokowa ABIZOL S
4
Podsypka żwirowa
5
Ława fundamentowa
6
Chudy beton
7
Termoizolacja
8
Folia budowlana
9
Wylewka
10
Posadzka