GORDACH STANDARD WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ

GORDACH STANDARD WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowana elastomerem SBS wierzchniego krycia lub do jednowarstwowych pokryć dachowych.

Przeznaczenie:

  • wykonywanie jednowarstwowych pokryć dachowych
  • wykonywanie wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych
  • renowacja starych pokryć dachowych

Sposób montażu:

  • zgrzewanie

Gwarancja:

  • 15 lat

Lp Właściwości Wymagania
1 Typ osnowy: Włóknina poliestrowa
2 Grubość: 5,2±0,2mm
3 Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ – 20°C
4 Maksymalna siła rozciągająca:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek
(850 ± 200) N/50mm
(650 ± 200) N/50mm
5 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek
(50 ± 15) %
(50 ± 15) %
6 Reakcja na ogień: Klasa E
7 Oddziaływanie ognia zewnętrznego: BROOF (t1)
8 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem: NPD
9 Ilość m w rolce: 5
10 Ilość rolek na palecie: 24
11 Ilość mna palecie: 120


Dokumenty do pobrania
1 Karta techniczna produktu pobierz dokument
2 Deklaracja właściwości użytkowych pobierz dokument
3 Certyfikat zgodności ZKP pobierz dokument
4 Klasyfikacja ogniowa pobierz dokument
pobierz dokument
pobierz dokument
pobierz dokument