Modyfikowane SBS zgrzewalne wierzchniego kryciaMATIZOL MAX WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ

Papa asfaltowa zgrzewalna wykonana jest na osnowie włókniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona profilowana, zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.
Więcej