Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS do wykonywania jednowarstwowych hydroizolacji na betonowych obiektach mostowo-drogowych i kolejowych.
Więcej