UNI STANDARD W PYE PV250 S52

UNI STANDARD W PYE PV250 S52

Papa asfaltowa zgrzewalna UNI STANDARD W-PYE PV250 S52 wykonana jest na osnowie włókniny poliestrowo – szklanej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę mocuje się metodą zgrzewania. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.


Lp
Właściwości
Wymagania
1 Gwarancja system dwuwarstwowy 10 lat
2 Przeznaczenie wierzchniego krycia
3 Rodzaj wkładki włóknina poliestrowo – szklana
4 Grubość mm /gramatura kg/m2 5,2±10 %
5 Ilość m w rolce 5
6 Giętkość w niskiej temperaturze ≤ -5°C
7 Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż i w poprzek[N]  
  – wzdłuż (750 ± 250) N/50mm
  – w poprzek (650 ± 200) N/50mm
8 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej  
  – wzdłuż (10 ± 5) %
  – w poprzek (10 ± 5) %
9 Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥80°C
10 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż w poprzek NPD
11 Sposób montażu zgrzewanie
12 Ilość rolek na palecie 24
13 Ilość m2 na palecie 120


Dokumenty do pobrania
1 Karta techniczna produktu pobierz dokument
2 Deklaracja właściwości użytkowych pobierz dokument
3 Certyfikat zgodności ZKP pobierz dokument