Papy tradycyjne podkładowe i izolacyjne

P/333

Papa na tekturze budowlanej podkładowa i izolacyjna.
Więcej

PV/64

Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa i izolacyjna.
Więcej